جلسه معارفه دانشجویان ورودی ۹۸ گرایش مخابرات امن و رمزنگاری

 

زمان: چهارشنبه مورخ ۹۸/۰۸/۰۱ از ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۳:۱۵

 

محل برگزاری: دانشکده مهندسی برق، طبقه ۵ام، جنب دفتر ریاست، سالن چمران