جلسه معرفی برنامه جدید آموزشی کارشناسی دانشکده مهندسی برق

با توجه به تصویب و اجرایی شدن برنامه جدید آموزشی دوره کارشناسی از ترم اول سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸، جلسه معرفی در روز دوشنبه ۱۳۹۸/۴/۳ از ساعت ۱۲:۰۰ الی ۱۳:۰۰ در سالن کهربای دانشکده مهندسی برق، برگزار می شود. با توجه به انجام ثبت نام ترم آینده بر اساس برنامه جدید، شرکت کلیه دانشجویان کارشناسی در این جلسه اکیداً توصیه میگردد.

  • برنامه جدید دوره کارشناسی : برنامه جدید دوره کارشناسی مهندسی برق، در شورای آموزش دانشگاه به تصویب رسید. این برنامه از ترم اول سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ برای ورودی­های جدید دانشکده مهندسی برق به اجرا در می آید. در این برنامه دانشجویان پس از گذراندن دروس پایه و اصلی در ۵ ترم اول، یکی از شاخه های مهندسی برق را انتخاب خواهند نمود. محور شاخه­ ها بر گرایش­های فعلی منطبق است جز آنکه گرایش مخابرات با شاخه سیستم­ها و شبکه­ های مخابراتی و شاخه ماکروویو و فوتونیک در برنامه حضور دارد. دانشجو در هر شاخه، ۱۸ واحد را می‌گذراند. از ویژگی‌های برنامه جدید، وجود دروس اختیاری است که می تواند از شاخه های دیگر برنامه، دروس کارشناسی ارشد و طبق ضوابطی از دانشکده­ های دیگر اخذ شود. دانشجویان ورودی قبل از ۱۳۹۸، دروس پایه و اصلی خود را طبق برنامه فعلی دانشکده اخذ نموده و در دروس تخصصی و اختیاری می توانند از مزایای برنامه جدید بهره مند شوند. جزئیات برنامه به مرور و از طریق سایت آموزش دانشکده اعلام خواهد شد.