حضور دکتر جلیلی در شورای دانشکده مهندسی برق

حضور دکتر جلیلی در شورای دانشکده مهندسی برق

✅دکتر رسول جلیلی سرپرست دانشگاه صنعتی شریف در جلسه شورای دانشکده مهندسی برق حاضر شد و از نزدیک در جریان دغدغه‌ها و مشکلات اعضای هیئت علمی این دانشکده قرار گرفت.

✅طرح توسعه دانشکده مهندسی برق، کمبود بودجه‌های پژوهشی و به ویژه پژوهش‌های بنیادی، پیشنهاد یکی شدن دانشکده‌های مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر و تاکید بر تمرکز دانشگاه به کیفیت آموزش و پژوهش از جمله مواردی بود که توسط استادان این دانشکده مطرح شد.

✅دکتر جلیلی  ضمن تشکر از زحمات ۷ ساله دکتر فتوحی و گرامیداشت یاد و خاطره‎ دکتر رنجبر استاد فقید دانشکده مهندسی برق گفت: امیدوار هستیم تا بتوانیم با کمک همکاران و با رعایت استانداردها، دانشگاه را به تدریج به روال قبل برگردانده و حضوری کنیم. 

وی با اشاره به نقش مهم و اثرگذار دانشکده مهندسی برق برای دانشگاه گفت: امیدوار هستیم در عصر جدید مدیریت دانشگاه شاهد پیشرفت هرچه بیشتر این دانشکده باشیم و از استادان این دانشکده میخواهیم تا با ارائه پیشنهادات خود در جهت حفظ جایگاه و ارتقای دانشکده مهندسی برق در عرصه ملی و بین المللی به ما کمک کنند.

✅دکتر جلیلی در خصوص کمبود بودجه‌های پژوهشی گفت: باید درخواست اصلاح قوانین نامعقول بودجه‌های پژوهشی را داشته باشیم. درآمدهای اختصاصی دانشگاه بسیار کم است و درصد پایینی از آن قابل استفاده است و با وجود برخی هزینه‌های پیش‌بینی نشده همواره با کمبود بودجه مواجه هستیم.

 با تشکیل شورای فناوری اطلاعات امیدوار هستیم تا مشکلات این حوزه کاهش یافته و شاهد ارتقا در بخش دیجیتال، هوشمندی و امنیت بوده و امکانات رایانشی و پردازشی دانشگاه افزایش یابد.

sharif_prm@