حضور معاون رئیس جمهور در دانشکده مهندسی برق

حضور معاون رئیس جمهور در دانشکده مهندسی برق

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با حضور در آزمایشگاه پژوهشی الکترونیک ابررسانا از طرح‌های دانش‌بنیان این آزمایشگاه بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی، دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری ضمن بازدید از طرح‌های دانش‌بنیان آزمایشگاه پژوهشی الکترونیک ابررسانا با مسئولین دانشگاه و این آزمایشگاه دیداری دوستانه داشت.
در این دیدار دکتر مهدی فردمنش رئیس آزمایشگاه پژوهشی الکترونیک ابررسانا به معرفی طرح ها و پروژه های این آزمایشگاه پرداخت.
در ادامه دکتر ستاری در جمع اساتید و دانشجویان دانشکده ی مهندسی برق دانشگاه شریف حاضر شد و با آنها به بحث و تبادل نظر پرداخت.