خبرنامه آبان ماه

خبرنامه آبان ماه

 

شماره آبان ماه خبرنامه دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف منتشر شد. علاقه مندان می توانند خبرنامه را از لینک زیر دریافت کنند.

دریافت خبرنامه آّبان