خبرنامه تیرماه ۹۸

خبرنامه تیرماه ۹۸

شماره تیرماه خبرنامه دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف منتشر شد. علاقه مندان می توانند خبرنامه را از لینک زیر دریافت کنند.

 

خبرنامه تیر ماه ۹۸