خبرنامه دی ماه ۹۹

خبرنامه دی ماه ۹۹

شماره دی ماه خبرنامه دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف منتشر شد. علاقه مندان می توانند خبرنامه را از لینک زیر دریافت کنند.

خبرنامه