خبرنامه فروردین ماه

خبرنامه فروردین ماه

شماره فروردین ماه خبرنامه دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف منتشر شد. علاقه مندان می توانند خبرنامه را از لینک زیر دریافت کنند.

خبرنامه