خبرنامه مردادماه

خبرنامه مردادماه

شماره مردادماه خبرنامه دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف منتشر شد. علاقه مندان می توانند خبرنامه را از لینک زیر دریافت کنند.

خبرنامه