خبرنامه مهرماه ۹۸

خبرنامه مهرماه ۹۸

شماره مهرماه خبرنامه دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف منتشر شد. علاقه مندان می توانند خبرنامه را از لینک زیر دریافت کنند.

 

خبرنامه مهر ماه ۹۸