دوره تخصصی علوم اعصاب شناختی و سیستم

دوره تخصصی علوم اعصاب شناختی و سیستم

#فراخوان

📆زمان جلسات:
روزهای یکشنبه و سه‌شنبه ساعت۱۷ تا ۱۹
پنجشنبه‌ها ساعت ۹تا ۱۳
*به صورت مجازی

📍برای ثبت‌نام به سامانه آموزش آزاد دانشگاه صنعتی شریف مراجعه کنید.
https://pedu.sharif.edu/events/details/2435