دومین جلسه از سلسله جلسات جریان

دومین جلسه از سلسله جلسات جریان

ساختارهای کنترلی توزیع‌یافته و جایگاه آن در توسعه سامانه های هوشمند
در هفته پیش رو با دومین جلسه آنلاین از سلسله جلسات جریان در سال تحصیلی جدید، میزبان دکتر مریم بابازاده هستیم. (شرکت در جلسه با ثبت نام است).
🗓 چهارشنبه ۱۹ آبانماه
🕔 ساعت ۱۷ الی ۱۸:۳۰
کانال سلسله جلسات جریان:
EE_jaryan@
انجمن علمی – فرهنگی رسانا
EEResana@