دومین جلسه سلسله نشست‌های “جریان”

دومین جلسه سلسله نشست‌های “جریان”

این جلسه میزبان آقای دکتر مداح‌علی با موضوع پردازش، صحت‌سنجی، حفظ حریم خصوصی و یادگیری در سیستم‌های بزرگ با داده‌های حجیمComputation, Verification, Privacy, and Learning
in Massive Systems with Big Data
هستیم که در 
روز سه شنبه ۱۴ آبان ساعت ۱۶:۳۰ سالن کهربا برگزار می گردد.

در انتظار حضور همگی همکاران علاقه مند و دانشجویان عزیز در این برنامه هستیم.

لینک ثبت نام(انجمن علمی – فرهنگی رسانا) EEResana@