دومین سخنرانی سلسه جلسات “جریان”- جناب آقای دکتر فردمنش

دومین سخنرانی سلسه جلسات “جریان”- جناب آقای دکتر فردمنش

سلسله سخنرانی های پژوهشی “جریان” دانشکده مهندسی برق، روز سه شنبه ۳۰ بهمن ماه ساعت ۴:۳۰ و با سخنرانی جناب آقای دکتر فردمنش دنبال می گردد.

عنوان این سخنرانیEmerging Biosensors in Converging Technologies میباشد.

در انتظار حضور همگی همکاران علاقه مند و دانشجویان عزیز در این برنامه هستیم.

پوستر جلسه ضمیمه شده است.

پوستر