دومین میزگرد آینده شغلی در رشته برق

دومین میزگرد آینده شغلی در رشته برق

دومین میزگرد آینده شغلی در رشته برق روز دوشنبه ۱۸ اردیبهشت از ساعت ۴:۳۰ تا ۶:۳۰در سالن کهربا بر گزار گردید. هدف از این برنامه که با حضور آقای دکتر بابک حسین خلج ،آقای دکتر محمدرضا پاکروان ،آقای دکتر علی مدی و آقای مهندس خمسه رییس هیات مدیره شرکت توتان برگزار شد بررسی این موضوع بود که “چه مهارت هایی علاوه بر تحصیل برای موفقیت در بازار کار لازم است؟ “