رویداد انتخاب شاخه ره‌نشان۱۴۰۰- رسانا

رویداد انتخاب شاخه ره‌نشان۱۴۰۰- رسانا

شب پنجم
🔸 شاخه مخابرات سیستم
🔹 میهمانان
استاد مدعو:
▫️ دکتر جواد صالحی
دانشجوی مدعو:
▪️ مهندس محمدرضا رحمانی
🕖 زمان برگزاری:
پنجشنبه ۶ آبان‌ماه ساعت ۱۹
🏠 مکان برگزاری:
vc.sharif.edu/ch/ee-stu