رویداد فرهنگی «زندگی در شریف»

رویداد فرهنگی «زندگی در شریف»

❇️ به کوشش معاونت فرهنگی و اجتماعی، در نیمۀ نخست اسفندماه، گفت‌وگوهایی زنده و کوتاه با استادان برجستۀ دانشگاه شریف انجام گرفت.

🔸 هفتمین گفت‌وگوی این رشته‌رویداد با نام «آداب گفت‌وگو» ساعت ۱۹:۰۰ دوشنبه هجدهم اسفندماه با دکتر محمدمهدی نایبی، استاد دانشکدۀ برق دانشگاه صنعتی شریف، برگزار خواهد شد.

🔸 برای آگاهی بیشتر از بخش‌های گوناگون این رویداد، که با میزگردی خواهد انجامید، با «زندگی در شریف» در تلگرام، اینستاگرام، پیام‌رسان بله و سروش همراه باشید.

@FarhangiSharif