رویداد فرهنگی «زندگی در شریف»

رویداد فرهنگی «زندگی در شریف»

🔸 به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی، در هفته‌های پیشِ رو، گفت‌وگوهایی زنده و کوتاه با استادان برجستۀ دانشگاه شریف انجام خواهد گرفت.

🔸 این رویداد هفتۀ آینده، دوم اسفندماه، آغاز خواهد شد و به‌مدت دو هفته ادامه خواهد یافت.

🔸 برای نام‌نویسی و آگاهی بیشتر از بخش‌های گوناگون این رویداد، با «زندگی در شریف» در اینستاگرام و پیام‌رسان بله همراه باشید.

FarhangiSharif@