سخنرانی ” Bayesian Decision Making and Learning in Complex Uncertain Systems”

سخنرانی ” Bayesian Decision Making and Learning in Complex Uncertain Systems”

علاقه مندان می توانند از لینک زیر دریافت کنند

اطلاعیه آقای دکتر ایمانی