سخنرانی سلسه جلسات “جریان”- جناب آقای دکتر باقری شورکی

سخنرانی سلسه جلسات “جریان”- جناب آقای دکتر باقری شورکی

اولین جلسه سلسله سخنرانی های پژوهشی “جریان” در ترم جدید دانشکده مهندسی برق، روز سه شنبه ۳۰ ماه ساعت ۱۶:۳۰ سالن کهربا و با سخنرانی جناب آقای دکتر باقری شورکی(رئیس دانشکده و مدیر گروه سیستم های دیجیتال) دنبال می گردد.

در انتظار حضور همگی همکاران علاقه مند و دانشجویان عزیز در این برنامه هستیم.