سخنرانی

سخنرانی

موضوع:
Compressed sensing and related optimizations
👤 سخنران: دکتر آرش امینی
⏰چهارشنبه ۱۸ فروردین، ساعت ۱۹:۳۰

✅برای شرکت در این ارائه می‌توانید به عنوان میهمان، به سامانه مجازی آزمایشگاه سوال مراجعه کنید.

*به همه کسانی که می‌خواهند در مسابقه Optimizer2021 شرکت کنند، توصیه ‌می‌شود در این سخنرانی حضور یابند.

🎥 جهت مشاهده فیلم‌ ضبط شده سخنرانی و همچنین اطلاعات بیشتر درباره‌ سخنرانی‌های آینده، می‌توانید به صفحه‌ سخنرانی‌های آزمایشگاه سوال مراجعه کنید.

منبع:
optimizer_math@