سخنرانی

سخنرانی

🌀موضوع:
Applications of convex optimization in metabolic network reconstruction
👤 سخنران: دکتر مجتبی تفاق

⏰ یکشنبه ۲۴ اسفند، ساعت ۱۹
📅 افزودن به تقویم

⭕️ برای شرکت در این ارائه می‌توانید به عنوان میهمان، به سامانه مجازی آزمایشگاه سوال مراجعه نمایید.

⚠️ به همه کسانی که می‌خواهند در مسابقه Optimizer2021 شرکت کنند، توصیه ‌می‌شود در این سخنرانی حضور یابند.

🆔 optimizer_math@