سری_وبینارهای_بخش_ایران_IEEE

سری_وبینارهای_بخش_ایران_IEEE

#رویداد_بخش_ایران_IEEE

#رایگان

🔰مجمع قدرت IEEE بخش ایران برگزار می کند:

👨🏻‍💼سخنران

Dr. Reza Razzaghi

Department of Electrical and Computer Systems Engineering

Monash University

عنوان وبینار: 

“Fault Location in Power Network using Time Reversal Theory”

🗓تاریخ و زمان برگزاری: سه شنبه ۷ اردیبهشت، ساعت ۱۰:۳۰ صبح

🔗پیوند ثبت نام در وبینار: 

https://forms.gle/dzN1QEiNyn1uLJCU7

🔰لینک ورود به وبینار:

http://vc.sharif.edu/ch/ee-webinar1

📢شرکت کنندگان صرفا از مرورگر کروم استفاده نمایند و با کلیک برروی گزینه مهمان وارد وبینار شده و نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایند(نیازی به نام کاربری و رمز عبور هنگام ورود نیست).

#IEEE_Iran_Section_Power_Chapter

#PESday  #MorePowerToTheFuture  #PESCleanEnergy21

💎@IEEEIranSection💎