سمینار بین‌المللی پژوهشکده مخابرات نظری” Deep Learning for Prostate Cancer Management”

سمینار بین‌المللی پژوهشکده مخابرات نظری” Deep Learning for Prostate Cancer Management”

سمینار بین‌المللی پژوهشکده مخابرات نظری و قطب علمی سیستم های دسترسی مخابرات

سخنرانی دکتر نوشین قوامی (UCL)

پوستر سمینار

Deep Learning for Prostate Cancer Management

📅 سه شنبه ۸ مرداد ماه
⏱ ساعت ۱۱
📍 برق ۴