سمینار طرح کلان رمز

مروری بر “طرح کلان توسعه علم و فناوری رمز در کشور”

دکتر سلماسی‌زاده، مهندس مهاجری

ایده اولیه طرح از سال ۱۳۹۰ با هدف افزایش توانمندی علمی کشور شکل گرفت. این طرح با حمایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در تاریخ ۹۲/۰۲/۱۸ در کمیسیون دائمی شورای عالی عتف ارائه و به تصویب رسید. با همکاری نزدیک مدیران و کارشناسان حوزه­ های مختلف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مشارکت بسیار مؤثر، فعال و صمیمی بخش وسیعی از متخصصان و صاحب ‌نظران علم رمز در کشور، مطالعات گسترده و عمیقی برای شناسایی چالش­ های امنیتی حوزه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شناخت وضعیت موجود کشور و جهان، دسته‌ بندی موضوعی شاخه­ های علم رمز، و تبیین مسیرهای پژوهشی آینده صورت گرفت. در این نشست به صورت خلاصه به برخی از این موضوعات و وضعیت جاری طرح پرداخته خواهد شد.

زمان برگزاری: دوشنبه ۹۹/۹/۲۴ ، ساعت ۱۴-۱۵:۳۰

لینک اتاق سمینار مجازی:https://vclass.ecourse.sharif.edu/ch/mohajer