سمینار نوروهمی(نشست یازدهم)

سمینار نوروهمی(نشست یازدهم)

زمان: شنبه ۲۳ آذر ساعت ۱۶:۳۰مکان: دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده برق، طبقه سوم، اتاق کنفرانس اساتید

Speech and Language Technologies in Age-related Cognitive Impairments

ارائه دهنده: دکتر میثم عسگری