سومین سخنرانی سلسه جلسات “جریان”- جناب آقای دکتر رجایی

سومین سخنرانی سلسه جلسات “جریان”- جناب آقای دکتر رجایی

سلسله سخنرانی های پژوهشی “جریان” دانشکده مهندسی برق، روز سه شنبه ۱۴ اسفند ماه ساعت ۱۶:۳۰ و با سخنرانی جناب آقای دکتر رجایی دنبال می گردد.

پوستر جلسه ضمیمه شده است.

پوستر

لینک ثبت نام:

در انتظار حضور همگی همکاران علاقه مند و دانشجویان عزیز در این برنامه هستیم.