فانکشن– اسکوپ تجاری

فانکشن– اسکوپ تجاری

دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف با همکاری تعدادی از اساتید و دانشجویان نخبه این دانشکده اقدام به تولید فانکشن– اسکوپ تجاری بسیار ارزان قیمتی نموده است که در حال حاضر با مساعدت هیئت رئیسه محترم دانشکده برای آزمایشگاه های متقاضی به تعداد دانشجویان در حال تولید و ارسال به دانشجویان می باشد تا با استفاده از آن دانشجویان عزیز بتوانند در دوران همه گیری کرونا در منزل اقدام به انجام آزمایشات به طور عملی نمایند. هزینه تولید این دستگاه تنها ۳۰۰ هزار تومان می باشد و قابلیت استفاده همزمان به صورت فانکشن ژنراتور و اسیلوسکوپ را دارد. با استفاده از این دستگاه دانشجویان می توانند اقدام به تولید موج مربعی، موج رمپ و موج سینوسی با فرکانس و دامنه قابل تنظیم و همچنین ولتاژ DC با دامنه قابل تنظیم نمایند. همزمان با استفاده از این دستگاه و از طریق ۳ کانال مجزا می توان اقدام به مشاهده سیگنال های خروجی نمود. این دستگاه مجهز به مدارهای محافظتی لازم می باشد. آزمایشگاه های متقاضی این دستگاه با آدرس ایمیل: afarhadi@sharif.edu ارتباط حاصل نمایند.