قابل توجه دانشجویان دکتری – متقاضی گواهی معدل وگواهی رتبه

قابل توجه دانشجویان دکتری – متقاضی گواهی معدل وگواهی رتبه

امکان ارائه درخواست گواهی معدل و گواهی رتبه دانشجویان مقطع دکتری از طریق سیستم آموزش فراهم شده است. دانشجویان عزیز توجه داشته باشند که از تاریخ ۲۲/۱/۹۵، درخواست های مذکور فقط در صورتی که از طریق سیستم آموزش، منوی خدمات آموزشی-کارتابل درخواست، ارائه شده باشند قابل بررسی خواهند بود. دانشجویان می توانند پس از دست کم سه روز کاری به کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشگاه مراجعه نموده و گواهی خود را دریافت نمایند.