مجلس ترحیم مرحوم آقای دکتر پزشک

مجلس ترحیم مرحوم آقای دکتر پزشک

بدینوسیله به اطلاع همکاران و دانشجویان گرامی میرساند؛ مراسم ختم مرحوم روز جمعه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۲ از ساعت ۱۶ الی ۱۷:۳۰ به صورت مجازی برگزار می گردد. برای شرکت در این مراسم لطفا وارد لینک زیر شوید:

vc.sharif.edu/ch/tarhim