” مراحل استفاده از شرط معرفی به استاد در شرایط کرونا “

” مراحل استفاده از شرط معرفی به استاد در شرایط کرونا ”

در نیم­سال ۲-۹۸

 

  1. درج کلیه نمرات در کارنامه ( در پایان ترم فارغ­التحصیلی)
  2. باقی ماندن یک و یا دو درس  ( افتاده و یا W)
  3. درج نمرات گذرانده در فرم تطبیق ( از سایت sharif.edu)
  4. ایمیل فرم تطبیق به آدرس fkazemi@ee.sharif.ir
  5. تکمیل فرم درخواست آموزشی در منوی خدمات آموزشی در edu

 

شایان ذکر است که این شرایط بطور موقت در این نیم­سال اجرا می شود

برای ترم­های بعدی مجدداً شرایط لازم اعلام خواهد شد.

 

آموزش دانشکده مهندسی برقمراحل استفاده از شرط معرفی به استاد در شرایط کرونا