مراسم یادبود دکتر علی محمد رنجبر

مراسم یادبود دکتر علی محمد رنجبر

به یاد زنده یاد دکتر علی محمد رنجبر، استاد پیشکسوت دانشکده مهندسی برق و ریاست اسبق دانشگاه صنعتی شریف، مراسم بزرگداشتی از طرف همکاران دانشکده برگزار می‌گردد.

این مراسم با نقل خاطراتی از آن مرحوم، از سوی اعضای محترم خانواده و برخی همکاران نزدیک ایشان همراه خوهاد بود که برنامه زمانی آن به ظرح زیر است:

زمان چهارشنبه ۲۳ تیرماه – ساعت ۱۰ الی ۱۱

آدرس برگزاری:

http://vc.sharif.edu/ch/tarhim

روابط عمومی دانشکده مهندسی برق