مسابقه پروژه‌های برتر کارشناسی

مسابقه پروژه‌های برتر کارشناسی

مسابقه پروژه‌های برتر کارشناسی روز ۲۸ خرداد در همکف دانشکده برگزار شد.
به گزارش آقای دکتر نوبختی، مسوول برگزاری مسابقه، دانشجویان زیر رتبه های اول تا سوم این مسابقه را از میان ۲۰ پروژه، به دست آوردند

️ رتبه اول: سید بردیا برائی نژاد و سید مجتبی صفایی، طراحی و ساخت سنسورهای پوشیدنی برای پایش سلامت، به راهنمایی آقای دکتر فخارزاده.

⬅ رتبه دوم: علیرضا مدیر شانه‌چی، مدل سازی ریاضی پاسخ مغز در طول آزمایش oddball، به راهنمایی آقای دکتر کربلایی.

⬅ رتبه سوم: محمد طه طوغانی و حمیدرضا احترام، بازار خرید و فروش داده مبتنی بر بلاک‌چین، به راهنمایی آقای دکتر مداح علی.

 

فهرست پروژه های شرکت کننده :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عکس