معرفی رشته مهندسی برق

معرفی رشته مهندسی برق

🔻دانشگاه صنعتی شریف

🔸ویژه داوطلبان کنکور ۱۴۰۰

🔹جلسه پرسش و پاسخ در فضایی صمیمانه با حضور اساتید و دانشجویان دانشکده

🕓 یکشنبه ۱۷ و دوشنبه ۱۸ مرداد ماه ساعت ۱۶:۰۰ آدرس اتاق مجازی: vc.sharif.edu/ch/ee1400