میزگرد با حضور دکتر خلج و دکتر فیض‌بخش

میزگرد با حضور دکتر خلج و دکتر فیض‌بخش

میزگرد با حضور دکتر خلج، استاد دانشکده مهندسی برق و دکتر فیض‌بخش، استاد دانشکده مدیریت پیرامون فناوری‌های ۲۰ سال آینده و شغل‌های جدید در جریان