نهمین کارگاه نظریه اطلاعات و مخابرات ایران

نهمین کارگاه نظریه اطلاعات و مخابرات ایران

نهمین کارگاه نظریه اطلاعات و مخابرات ایران (Iran Workshop on Communication and Information Theory (IWCIT 2021)) در تاریخ ۲۹ و ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ (۲۰-۱۹ May)، به صورت مجازی و به میزبانی دانشگاه صنعتی شریف، در لینک زیر برگزار می گردد.

https://vc.sharif.edu/ch/iwcit

علاقه مندان و پژوهشگران می توانند با انتخاب گزینه مهمان در این کارگاه شرکت کنند.
برای کسب اطلاعات بیشتر درباره مدعوین، سخنرانان و مباحث ارائه شده در این کارگاه می توانید به کتابچه اطلاعات یا به تارنمای کارگاه به آدرس زیر مراجعه نمایید.
http://iwcit.com