نهمین کنفرانس شبکه های هوشمند انرژی

نهمین کنفرانس شبکه های هوشمند انرژی

این کنفرانس که بمنظور گردهمایی متخصصان این حوزه و ارائه دستاوردهای علمی و صنعتی در راستای تبادل نظر و ارتباط قوی بین صنعت و دانشگاه آغاز بکار کرد، در روز چهارشنبه ۲۷ آذرماه  به همت انجمن علمی شبکه هوشمند انرژی ایران و به میزبانی دانشگاه صنعتی شریف در سالن کهربای دانشکده مهندسی برق برگزار شد.

متن کامل خبر