وبینار “بررسی امکان تشخیص شکستگی استخوان با استفاده از تکنیک تصویربرداری مایکروویو”

وبینار “بررسی امکان تشخیص شکستگی استخوان با استفاده از تکنیک تصویربرداری مایکروویو”

🎙ارائه توسط سرکار خانم دکتر بنفشه خالصی

🕑 چهارشنبه ۱۱ فروردین ساعت ۱۴

💻 آدرس وبینار:

vc.sharif.edu/ch/signal-processing-seminars

prm_ee@