وبینار بین المللی قطب علمی قدرت-«آینده انرژی تجدیدپذیر»

وبینار بین المللی قطب علمی قدرت-«آینده انرژی تجدیدپذیر»

قطب علمی مدیریت و کنترل شبکه های قدرت دانشگاه صنعتی شریف و اتحادیه انجمن های انرژی ایران در نظر دارند با هدف بررسی موانع و مشکلات و ارائه راهکار، وبینار تخصصی “آینده انرژی تجدیدپذیر” را روز دوشنبه مورخ ۲۴ آذر ۱۳۹۹ برگزار نمایند.

اهداف وبینار:

* ارزیابی شرایط موجود در بخش انرژی ایران،

* توجه و دقت نظر دست‌اندرکاران صنعت انرژی به آینده انرژی ایران،

* بررسی موانع و مشکلات توسعه انرژی و ارائه راهکار،

* تبادل افکار و اندیشه‌های محققان، استادان، مدیران، کارشناسان حوزه انرژی
* برنامه به پیوست تقدیم میگردد.

خواهشمند است جهت ثبت نام به لینک ثبت نام مراجعه فرمائید

http://yun.ir/ybong1