وبینار علمی مخابرات

وبینار علمی مخابرات

وبینار علمی با موضوع :
تخصیص منابع در مخابرات با استفاده از یادگیری تقویتی

سخنران : دکتر مهدی نوری بروجردی (محقق پسا دکتری)
زمان: شنبه ۹۹/۹/۲۲ – ساعت : ۱۷:۱۵ لغایت ۱۸ آدرس لینک وبینار : https://vc.sharif.edu/ch/ee-webinar2