وبینار علمی

وبینار علمی

 

انجمن علمی الکترونیک قدرت ایران با همکاری قطب علمی مدیریت و کنترل شبکه های قدرت دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف برگزار می نمایند.

وبینار تحت عنوان:” چالشهای عایقی در استفاده از سیستمهای الکترونیک قدرت براساس نیمه هادیهای با گاف انرژی پهن(WBG) برای کاربردهای فشار قوی و با چگالی توان زیاد”

ارائه دهنده : خانم دکتر ­مونا قاسمی

استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، موسسه پلی تکنیک و دانشگاه ایالتی ویرجینیا (Virginia Tech)، ایالات متحده آمریکا

سه شنبه- مورخ :۱۴۰۰/۰۲/۲۸ ساعت: ۱۷:۰۰ الی ۱۸:۳۰

آدرس لینک وبینار: https://vc.sharif.edu/ch/ee-webinar1
“ورود بعنوان مهمان و با وارد کردن نام و نام خانوادگی”

برای کسب اطلاعات بیشتر به پوستر پیوست مراجعه نمایید