وبینار : نقش الکترونیک قدرت در توسعه اقتصادی و کارآفرینی

وبینار : نقش الکترونیک قدرت در توسعه اقتصادی و کارآفرینی

 

انجمن علمی الکترونیک قدرت ایران با همکاری قطب علمی مدیریت و کنترل شبکه های قدرت دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف برگزار می نمایند.

وبینار : نقش الکترونیک قدرت در توسعه اقتصادی و کارآفرینی
بررسی فرصت ها، چالش ها، ظرفیت های اقتصادی و اشتغال زایی دانشِ الکترونیک قدرت از نگاه یک کارآفرین موفق

سخنران: مهندس محمدعلی چمنیان
موسس و بنیانگذار گروه صنعتی نیان
و مدیرعامل شرکت نیان الکترونیک

دو شنبه- مورخ :۲۴/۰۳/۱۴۰۰ ساعت: ۱۸:۰۰ الی ۱۹:۳۰
آدرس لینک وبینار: https://vc.sharif.edu/ch/ee-webinar1
“ورود بعنوان مهمان و با وارد کردن نام و نام خانوادگی”
برای کسب اطلاعات بیشتر به پوستر پیوست مراجعه نمایید