وبینار

وبینار

 

قطب علمی مدیریت و کنترل شبکه های قدرت دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف برگزار می نمایند.

وبینار:
فن آوری ها و روش های پایش وضعیت تجهیزات الکتریکی در نیروگاه سیکل ترکیبی قم
ارائه کننده: مهندس امید اصغری

سرپرست گروه CM (پایش وضعیت) نیروگاه سیکل ترکیبی قم

یکشنبه- مورخ :۱۴۰۰/۹/۱۴ ساعت: ۱۷:۰۰ الی ۱۸:۳۰
آدرس لینک وبینار: https://vc.sharif.edu/ch/ee-webinar1
“ورود بعنوان مهمان و با وارد کردن نام و نام خانوادگی”
برای کسب اطلاعات بیشتر به پوستر پیوست مراجعه نمایید