وبینار

وبینار

قطب علمی مدیریت و کنترل شبکه های قدرت دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف برگزار می نمایند.

وبینار:
جایگاه اسکادا و اتوماسیون در حال و آینده صنعت برق

توسط : محمدرضا یک کلام
کارشناس ارشد حوزه اتوماسیون و اسکادا

سه شنبه- مورخ :۱۶/۹/۱۴۰۰ ساعت: ۱۷:۰۰ الی ۱۸:۳۰
آدرس لینک وبینار: https://vc.sharif.edu/ch/ee-webinar1
“ورود بعنوان مهمان و با وارد کردن نام و نام خانوادگی”
برای کسب اطلاعات بیشتر به پوستر پیوست مراجعه نمایید