وبینار

وبینار

قطب علمی مدیریت و کنترل شبکه های قدرت دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف برگزار می نمایند.

وبینار:
ارزیابی آسیب پذیری و امنیت سایبری سیستمهای کنترل و اسکادا برای زیرساخت انرژی و حمل و نقل

توسط : مجید قدیمی
کارشناس ارشد و مهندس تحقیقات و توسعه شرکت مپنا

دوشنبه- مورخ :۲۲/۹/۱۴۰۰ ساعت: ۱۵:۰۰ الی ۱۶:۳۰
آدرس لینک وبینار: https://vc.sharif.edu/ch/ee-webinar1
“ورود بعنوان مهمان و با وارد کردن نام و نام خانوادگی”
برای کسب اطلاعات بیشتر به پوستر پیوست مراجعه نمایید