ویژه برنامه‌ معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برای دختران دانشجوی ورودی ۱۴۰۰

ویژه برنامه‌ معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برای دختران دانشجوی ورودی ۱۴۰۰

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شریف، ویژه برنامه‌ای برای دختران دانشجوی ورودی ۱۴۰۰ برگزار می‌کند:
#فصلی‌نو
گفت‌وگو با:
👤 دکتر اعظم ایرجی‌زاد
ریاست پژوهشکدۀ نانو و استاد ممتاز دانشکدهٔ فیزیک دانشگاه صنعتی شریف
👤 دکتر سپیده حاجی‌پور
دکترای مهندسی برق و عضو هیئت علمی دانشکده مهندس برق دانشگاه صنعتی شریف
👤 دکتر مهدخت ارشدی
محقق پسادکترا مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف و برگزیدهٔ جشنواره جوان خوارزمی و منتخب بیست و هفتمین دورهٔ دانشجوی نمونهٔ کشوری
📆 شنبه ٨ آبان
⏰ساعت:  ١٨ تا ٢٠
📍 پیوند ورود به جلسه:
Vc.sharif.edu/ch/farhangi
✔️ جهت اطلاع از برنامه‌های پیش‌رو، تارنمای رسمی و صفحهٔ اینستاگرام معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه را دنبال کنید.
منبع:
FarhangiSharif@
🆔sharif_prm@