چالش جهانی دانشجویی

چالش جهانی دانشجویی

🔻انجمن کامپیوتر IEEE فرصتی مناسب را برای دانشجویان سراسر جهان فراهم می‌کند تا راه‌حلهای ابتکاری خود برای حل مسائل کلان داده، Big Data، را ارائه کنند. 

🔻در چالش امسال هر تیم با حداکثر ۳ دانشجو باید راه‌حلی برای مسائل مختلف کلان داده به صورت آنلاین ارائه دهند. 

🔻این مسابقه از شنبه ۱۱ اردیبهشت ماه آغاز می‌شود. همه دانشجویان بدون الزام به عضویت در IEEE می‌توانند در این چالش شرکت کنند.

🔸اطلاعات بیشتر در:

syp.computer.org/gsc