چاپ دو عنوان کتاب تالیف دکتر محمد علی معصوم نیا

چاپ دو عنوان کتاب تالیف دکتر محمد علی معصوم نیا

کتاب های “طراحی کنترل کننده های خطی” و ” کنترل مدرن، تئوری و کاربرد” به قلم دکتر محمد علی معصوم نیا از استادان سابق دانشکده برق توسط انتشارات دانشگاه شریف به چاپ رسیده است. علاقه مندان می توانند این کتاب ها را از کتاب فروشی های معتبر تهیه کنند.