چاپ مقاله آقای دکتر علی قاضی‌زاده در مجله Science Advances

چاپ مقاله آقای دکتر علی قاضی‌زاده در مجله Science Advances

✅دکتر علی قاضی‌زاده با همکاری موسسه   ٕNIH آمریکا موفق به چاپ مقاله‌ای در حوزه نوروساینس  در مجله‌ معتبر Science Advances  شد.

https://advances.sciencemag.org/content/7/20/eabe0693

کسب این موفقیت شایسته را صمیمانه تبریک عرض می نماییم.