چاپ مقاله دکتر خراسانی دریکی از مجلات معتبر گروه Nature

با کمال افتخار به اطلاع می رساند در شماره May 2017 مجله معتبر Nature 2D Materials and Applications مقاله ای از جناب آقای دکتر سینا خراسانی استاد محترم گروه الکترونیک به چاپ رسیده است با عنوان:Nonlinear graphene quantum capacitors for electro-optics
این موفقیت کم نظیر را به همکار عزیزمان جناب آقای دکتر خراسانی و خانواده برق شریف تبریک عرض می نماییم.